Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Rejestry i ewidencje zobacz archiwum »

POSTANOWIENIE DOT. SPORZĄDZENIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 46a ust. 1 i ust. 7 pkt. 4, art. 48 ust. 2 pkt. 1, art. 56 ust. 2, ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. z 2001 roku Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Karta informacyjna dla wniosków o wydanie decyzji administracyjnych
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej kod 217/766 „Glinojeck”.
BE-10
22. 01. 2007 r
Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck
PTK CENTERTEL Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10 a, 01-230 Warszawa.

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości OŚ 7063/7/06/07
14. 12. 2006 rok
Usługi Transportowe s.c w Ciechanowie, ul. O. Kolberga 30, A.M Gołębiewscy, Z. Pyszniak, 06-400 Ciechanów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2007 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1160
25 stycznia 2007 13:00 Administrator - Dodano załącznik
25 stycznia 2007 12:58 Administrator - Zmieniono treść dokumentu
Realizacja: IDcom.pl