Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Rejestry i ewidencje zobacz archiwum »

POSTANOWIENIE DOT. SPORZĄDZENIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 46a ust. 1 i ust. 7 pkt. 4, art. 48 ust. 2 pkt. 1, art. 56 ust. 2, ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. z 2001 roku Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Karta informacyjna dla wniosków o wydanie decyzji administracyjnych o środowiskowych uwarunkowaniach
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „ USKOM”Sp. z o.o. w MławieUl. Płocka 102, 06-500 Mława

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej kod Nr 217/766 „ Glinojeck” zlokalizowanej na silosie na terenie Cukrowni Glinojeck S.A. na działce ozn. Nr 39/1 w miejscowości Zygmuntowi, Gm. Glinojeck

Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, prognozy oddziaływania na środowiska, analizy porealoizacyjne, dokumenty mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych, wyniki prac badawczych studialnych z zakresu ochrony środowiska, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
MT MOBI – TELEKOM Obsługa Inwestycji Telekomunikacyjnych
P. Adam Macioch i P. Łukasz bach

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2006 14:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1179
08 grudnia 2006 14:42 Administrator - Dodano załącznik
08 grudnia 2006 14:41 Administrator - Zmieniono treść dokumentu
Realizacja: IDcom.pl