Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Budżet - uchwały zobacz archiwum »

Uchwała nr XIII/77/07 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20.12.2007 rok w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok

                           Uchwała Nr XIII/77/ 2007                                 

Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia  20 grudnia 2007 roku

 

    w sprawie  : zmian w budżecie Gminy na 2007 rok

 

                          Na podstawie art. 18 ust.2,pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późn.zm.), oraz art. 188 i art.189 ust.1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku  Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)–

             Rada Miejska uchwala, co następuje ;

 

§ 1

 

Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy na 2007rok o kwotę 368.870,00 złotych,

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 344.000,00 zł według załącznika Nr 1.

Zmienia się plan dochodów otrzymanych z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – według załącznika Nr 1a.

Dochody po zmianie wynoszą  19.288.400,00 złotych.

 

§ 2

 

Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy na 2007rok o kwotę 336.005,00 złotych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 507.971,00 złotych według załącznika Nr 2.

Zmienia się plan wydatków na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej według załącznika Nr 2a.

Wydatki po zmianie wynoszą  21.735.122,00 złotych.

 

§ 3

 

Zmienia się plan na wydatki inwestycyjne w 2007 roku z kwoty 14.084.999,00 złotych ustalonej w Uchwale Budżetowej do kwoty 6.264.066,00 złotych zgodnie z

załącznikiem Nr 3 i 3a.

Ustalić plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne według załącznika Nr 3.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności – załącznik Nr 3b

 

§ 4

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu.

 

 
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2008 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 673
04 kwietnia 2008 13:55 Administrator - Dodanie załącznika.
04 kwietnia 2008 13:55 Administrator - Dodanie załącznika.
04 kwietnia 2008 13:55 Administrator - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl