Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 czerwca 2017 roku

PROTOKÓŁ

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 czerwca 2017 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Grzegorza Sikorskiego.

 

Obrady trwały od godziny 14.00 do godziny 15.30.

Rada obradowała w składzie - 13 radnych (nieobecni Radny Pan Dariusz Lewandowski, Radny Pan Andrzej Gontarski), zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

1.      Pan Łukasz Kapczyński - Burmistrz Miasta i Gminy,

2.      Pan Artur Wiśniewski-Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck,

3.      Pani Zenona Babicz -Sekretarz Miasta i Gminy,

4.      Pani Celina Czerska - Skarbnik Miasta i Gminy,

5.      Pani Wiesława Dymkowska - Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej,

6.      Pan Aleksander Sopliński – były Poseł na Sejm RP,

7.      Pan Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta Ciechanów,

8.      Pan Józef Kaliński – Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura w Ciechanowie,

9.      Pan Emil Sawicki - Przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego,

10.  Pan Tadeusz Lubiński – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Glinojecku,

11.  Kierownicy jednostek:  Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOPS, Pan Jacek Kloppr- Prezes TBS,Pan Andrzej Franczak- Prezes ZGK, Pan Waldemar Jóźwiak – Dyrektor SPZ ZOZ , Pan Wojciech Bruździński – Dyrektor MGOK, Pani Urszula Wróblewska – Kierownik MGB, Pan Wiesław Mostowy- Dyrektor LO w Glinojecku, Pan Lech Boniewski – Dyrektor Gimnazjum w Glinojecku.

12.   Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy.

13.  Przedstawiciele Komitetu Wyborczego Wyborców Łukasza Kapczyńskiego.

14.  Pani Małgorzata Żdanowska - Redaktor Lokalnej Gazety „Wieści Glinojecka” oraz inni przedstawiciele lokalnych portali internetowych i okolicznej prasy.

15.  Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

PRZEBIEG SESJI:

Ad. 1

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do prawomocności obrad.

Ad.2

Porządek dzienny Sesji zaproponowany przez Przewodniczący Rady został przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu:

  1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie  porządku  dziennego.
  3. Złożenie ślubowania przez Pana Łukasza Kapczyńskiego nowo wybranego Burmistrza.
  4. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3

 

Pani Wiesławę Dymkowską- Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej odczytała treść Zaświadczenia o wyborze Pana Łukasza Kapczyńskiego na Burmistrza, a następnie je mu wręczyła.  

 

Pan Łukasz Kapczyński – Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck złożył ślubowanie następującej treści:

,, Obejmując urząd Burmistrza Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,  a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg,”

Po złożeniu ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy - Pana Łukasza Kapczyńskiego przystąpiono do składania mu gratulacji z tytułu objęcia stanowiska.

Następnie głos zabierali:

Pan Marcin Nowakowski – Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Wyborców Łukasza Kapczyńskiego w imieniu Komitetu pogratulował Burmistrzowi powierzenia mu przez mieszkańców Miasta i Gminy Glinojeck zaszczytnej funkcji Burmistrza. Jest to dowodem poparcia  i zaufania społecznego, co też motywuje do działania, ale zarazem wymaga pełnej odpowiedzialności za sprawy wspólnoty samorządowej. Życzył, żeby wprowadzone przez niego strefy pozwoliły mu zrealizować jego cele dla dobra mieszkańców Miasta i Gminy Glinojeck. Cały Komitet wraz z nim jest odpowiedzialny za realizację zamierzonych planów i wizji rozwoju Glinojecka. W związku z tym, wspólnie będą dbać o dobry i przyjazny wizerunek naszej małej ojczyzny. Ponadto życzył wytrwałości i energii do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji, by podejmowane przez niego w tej kadencji decyzje urzeczywistniały jego ambitne plany.    

Pan Łukasz Kapczyński- Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck poinformował, że dzisiejszy dzień jest dla niego dniem wyjątkowym, dniem szczególnym, który na długo zapadnie w jego pamięci. Myśli, że każdy w takich chwilach nie będzie krył wzruszenia, więc on też go nie kryje. Podziękował wszystkim za gratulacje które otrzymał oraz wszystkim obecnym na sesji za uczestnictwo. Staje dziś przed ogromnym wyzwaniem ponieważ musi odpowiedzieć na ten apel zaufania i postara się to zrobić najlepiej jak potrafi. Podziękował rodzinie, przyjaciołom, znajomym, całemu sztabowi, ale przede wszystkim mieszkańcom za zaufanie i wybór. Funkcje Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck traktuje jako ogromny zaszczyt, wielkie wyróżnienie, ale przede wszystkim służbę. Nie zabraknie mu energii, żeby dbać o rozwój naszej lokalnej ojczyzny. Funkcjonowanie gminy można podzielić na trzy strefy: administracyjną, przemysłową i rekreacjną, które muszą się harmonijnie rozwijać i harmonijnie przenikać. Będzie dbał o ich rozwój. Ma nadzieję, że deklarowana wola współpracy z obecnymi na sali samorządowcami będzie aktualna i że wspólnie osiągną wiele. Podziękował konkurentom za uczciwą rywalizację oraz wszystkim, którym dobro mieszkańców leży na sercu.              

 

Pan Emil Sawicki - Przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego odczytał list gratulacyjny od Marszałka Adama Struzika, nie obecnego na dzisiejszej sesji, ponieważ uczestniczy w obradach Komisji Spójności w Brukseli.

 

Pan Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta Ciechanowa – cieszy się z wyboru mieszkańców Miasta i Gminy Glinojeck, ponieważ obaj są młodymi ludźmi i mimo młodego wieku społeczeństwo im zaufało. Przed Panem Burmistrzem jest teraz kwestia spełnienia oczekiwań deklarowanych przez mieszkańców miasta i gminy, a zostało na to zaledwie rok i 4 m-ce. Dziś odpowiedzialność jest nie tylko po stronie Pana Burmistrza, ale również i po stronie radnych. Dziś trzeba działać razem. Życzy powodzenia ze strony samorządu Miasta Ciechanów i deklaruje daleko idącą współpracę, również w zakresie doradztwa. Liczy, że niedługo w Glinojecku spotkamy się jako organy wykonawcze wszystkich gmin powiatu ciechanowskiego, ponieważ takie spotkania  w ostatnim czasie się odbywały. Sukcesu, powodzenia i realizacji wszystkich zadań, które Pan Burmistrz przed sobą postawił oraz współpracy w dążeniu do jednego celu.

 

Pan Aleksander Sopliński – były Poseł na Sejm RP zauważył, że dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym i pełnym satysfakcji, ponieważ Pan Kapczyński- obecny Burmistrz, pierwsze kroki swojej pracy samorządowej robił w jego Biurze Poselskim pełniąc funkcję Sekretarza Społecznego. Razem z nim przygotowywał różne dokumenty i do dziś kontaktuje się z nim jeśli ma jakieś wątpliwości. Czuje się, że to jest jego wychowanek, którego przez prawie 12 lat kształtował w sprawach społecznych. Jest pełen satysfakcji, że Pan Kapczyński został Burmistrze Miasta i Gminy Glinojeck. Życzył wszystkiego dobrego, sukcesów, wie, że jest bardzo ambitny i podoła wszystkim wyzwaniom. Ponadto podziękował całej radzie, wszystkim pracownikom administracji samorządowej oraz Pełniącemu funkcję Burmistrza Panu Arturowi Wiśniewskiemu za trud i wysiłek w budowę i rozwój Miasta i Gminy Glinojeck. Życzył dalszych sukcesów i powodzenia.          

 

Pan Grzegorz Stolarski- przedstawiciel sołtysów z Gminy Glinojeck  poinformował, że niezmiernie miło jest gościć w gminie Glinojeck tak wielu znamienitych gości. Jest to dla nas duży zaszczyt.  Następnie zwrócił się do Pana Burmistrza i w imieniu koleżanek i kolegów sołtysów  gminy Glinojeck pogratulował wyboru na Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck. Życzył samych sukcesów dla dobra naszej małej ojczyzny. Głosowało na niego ponad 60 % mieszkańców uczestniczących w wyborach, jest to dobry wynik, duży kredyt zaufania, odbył on wiele spotkań na których wiele problemów i zadań było poruszonych. Teraz trzeba by się nad nimi pochylić i przejść do działania. Może liczyć na poparcie sołtysów. Uczynimy naszą gminę lepszą, piękniejszą przyjazną ludziom. Jesteśmy po to, żeby służyć naszym mieszkańcom. Ma Pan pod sobą sztab oddanych, doświadczonych, wykształconych i zaangażowanych ludzi. Myśli tu o pracownikach urzędu. Umiejętnie pokierowani, zmotywowani zrobią dużo dla naszej gminy, naszej społeczności i dla Pana Burmistrza. Udowodnili to nie raz zdobywając szczytowe rankingi w skali kraju. Poprosił, żeby to docenił i wykorzystał. Na zakończenie zaapelował do wszystkich obecnych na Sali, aby dołożyli wszelakich starań i wspierali Pana Burmistrza w tym trudnym początkowym okresie. Życzy dużo zdrowia i sił do pracy. Ponadto podziękował Panu Arturowi Wiśniewskiemu za ten ,,krótki, ale wyważony i pełen sympatii dla mieszkańców’’ okres pracy i życzył sukcesów i zdrowia. Kolejno wspomniał że Pan Przemysław Iwański też kierował urzędem i też dał się poznać jako dobry, zaangażowany pracownik. Myśli, że można będzie wykorzystać jego zaangażowanie, wiedzę i doświadczenie. Życzył mu dużo zdrowia.

 

Pan Artur Wiśniewski – Pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck pogratulował Burmistrzowi w imieniu swoim, Premier Beaty Szydło i pracowników urzędu, objętego stanowiska.                  

 

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej  w imieniu samorządu podziękował  Panu Arturowi Wiśniewskiemu za pracę dla naszej gminy.

 

Ad. 4

 

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Pan Grzegorz Sikorski – Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w Glinojecku.

 

Protokółowała:                                                                                                               Przewodniczący Rady

 

Zenona Babicz                                                                                                                 Grzegorz Sikorski


 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2017 10:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 266
03 października 2017 10:26 Iwona Wernicka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2017 10:25 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl