Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR V/2019 z obrad V Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku odbytej w dniu 21 lutego 2019 roku.

PROTOKÓŁ NR V/2019

z obrad V Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck w dniu 21 lutego 2019 roku.

Obrady trwały od godziny 12.00 do godziny 12.50, były transmitowane i utrwalano nagranie z obrad.

Rada obradowała w składzie - 15 radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=NybHMWySaHw

Ponadto uczestniczyli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy- Łukasz Kapczyński
 2. Skarbnik Miasta i Gminy -  Celina Czerska
 3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck: Pani Mariola Wieńska – Inspektor ds. wdrożenia gospodarki odpadami komunalnymi, Pani Barbara Kowalska- Referent ds. dodatków mieszkaniowych i działalności gospodarczej .
 4. Pani Bożenna Marchel-Potrzuska – Radca Prawny;
 5. Pani Barbara Tokarska – Redaktor gazety „Wieści Glinojeckie”;
 6. Pan Artur Wiśniewski- Prezes zarządu w Fundacji Tak dla Rodziny.

PRZEBIEG SESJI:

Ad. 1

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2

Porządek dzienny Sesji zaproponował Przewodniczący Rady w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku  obrad.
 3. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Podjęcie  uchwał:

1)      w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej
w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na 2019 rok;

2)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

3)      w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na 2019 rok;

4)      w sprawie  inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

5)      w sprawie  nadania nazwy ulicy,  położonej w Glinojecku w obrębie nr 1.

 1. Zapytania i wolne wnioski.                                                                   
 2. Zakończenie obrad.

Porządek dzienny został przyjęty jednogłośnie.

Głosowanie imienne radnych stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołany został  Radny Pan Kamil Boniewski , który zajął miejsce w Prezydium.

 Ad. 4

Pan Artur Wiśniewski- Prezes zarządu w Fundacji „Tak dla Rodziny” poinformował, że w 2018 roku Polska przeżywała rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym każda mała społeczność celebrowała to wydarzenie. My jako Fundacja „ Tak dla Rodziny” działająca od 2017 roku na terenie Gminy Glinojeck i kraju podjęliśmy wiele działań, żeby tę rocznicę uczcić. Udało się pozyskać wiele grantów. Organizowaliśmy programy w  wielu gminach  Mazowsza min. w Gminie Glinojeck.

Następnie przedstawił film i zdjęcia z realizacji projektu „Polonia Restituta - tu jest nasz dom”  w Gminie Glinojeck.

Ponadto poinformował, że „Polonia Restituta - tu jest nasz dom” to projekt , którego istotą było przywrócenie pamięci o lokalnych bohaterach, żyjących i działających w XIX i XX wieku na terenie gminy Glinojeck. W 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, chcieliśmy nie tylko odrodzić pamięć o nich, ale również uhonorować ich życie i przywrócić im cześć. Na projekt składały się wyjazdy do Archiwum Państwowego w Płocku, Muzeum Mazowieckiego w Płocku, pobliskich archiwów parafialnych. Ponadto zostały przeprowadzone warsztaty wokalne, plastyczne, taneczne  i edukacyjno-historyczne na terenie szkół, przedszkoli, świetlic i Domu Kultury m. Glinojeck. Kolejne działania to wykonanie wystawy planszowej, upamiętniający udział miejscowych bohaterów w odzyskaniu przez Polskę niepodległości wraz z katalogiem, wydanie śpiewnika z dodatkiem historycznym zawierającym postacie lokalnych bohaterów. Na zakończenie projektu 18 listopada miał miejsce finałowy koncert patriotyczny pt. „Polonia Restituta - tu jest nasz dom”. Omówił przebieg i przygotowanie tego koncertu. Podobne projekty realizowali w gminie Strzegowo, Radzanów, Obryte, Raciąż itp. (w 8 miejscowościach) na terenie Mazowsza. Następnie przedstawił wnioski
z realizacji projektu na terenie gminy Glinojeck:

 1. Mogiła zbiorowa żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu parafialnym w Glinojecku- jest to mogiła 5 żołnierzy Armii Krajowej, którzy pochodzili z Luszewa. Warto byłoby, żeby ten pomnik stał się częścią społeczności - Naszej Małej Ojczyzny;
 2. Mogiła Powstańców z 1863 r w Sulerzyżu – opiekuję się nią Pani katechetka z Ościsłowa, ale moglibyśmy się nią zainteresować, odświeżyć, wybudować nową;  
 3. Upamiętnić postać ks. Augustyna Krużmanowskiego, naszego proboszcza, który w latach powstania styczniowego zachował się bohatersko, został skazany na 10 lat katorgi;
 4. Odnowienie tablicy Kazimierza Wolskiego, która w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego została ufundowana przez pracowników cukrowni;
 5. Zwrócił się do Pan Tomasza Lewandowskiego, aby uaktualnić aplikację Mobilny Patriota, którą gmina Glinojeck posiada;
 6.  W okolicach Malużyna w 1830 roku była bitwa podczas Powstania Listopadowego i warto tym wątkiem się zainteresować;
 7. Matka partyzantów Janina Grudzińska – tj. Pani która ma 95 lat, pomagała AK i była punktem kontaktowym. Żywiła tych którzy w lasach ościsłowskich działali. Warto, żeby w jakiś sposób uhonorować takich świadków. Można byłoby spowodować, żeby Pani Grudzińska otrzymała odznaczenie od Prezydenta Dudy, co byłoby dla nowego pokolenia znakiem wychowawczym;
 8. Chciałby, żeby nasze społeczeństwo uruchomiło archiwa rodzinne, gdzie kryje się tyle wspaniałych historii;
 9. Generał Sabowski, twórca oddziałów specjalnych na zachodzie, który wycofując się w 1939 roku z Bitwy pod Mławą stacjonował w miejscowości Krusz, tam została zdeponowana broń , którą Niemcy w 40-stych latach szukali ;
 10. Cmentarzysko pogan z VIII-IX wieku, przy Kościele Parafialnym. W przyszłości schody do kościoła będą remontowane i będzie można ten czas wykorzystać na wykopaliska. Jest to historia Glinojecka,  która sięga ponad 1000 lat i warto byłoby tym wątkiem się zająć;
 11. Historia Cukrownictwa w Glinojecku, gdzie Cukrownia była elementem kulturotwórczym
  w Glinojecku. Może w sposób wirtualny przedstawmy jak wyglądała historia Cukrowni Glinojeck, pracowników cukrowni, a także cyklu produkcyjnego.

Podziękował wszystkim za możliwość zorganizowania tego projektu w jednostkach, placówkach oświatowych, kulturalnych na ternie Miasta i Gminy Glinojeck.             

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Ad.5

Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na 2019 rok;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

Następnie wyjaśniła , że nie sprecyzowała zapisu §3 ust. 1, z czego będzie spłacany deficyt .

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr V/40/2019  w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na 2019 rok.

Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.

2)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr V/41/2019  w sprawie  dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck.

Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.

3)      w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na 2019 rok:

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr V/42/2019
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glin

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2019 10:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 106
09 kwietnia 2019 10:41 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl