Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Przetargi (2009) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty Remontowe przebudowy budynku świetlicy z garażem OSP w Ościsłowie: zgodnie z projektami architektoniczno budowlanym i instalacji elektrycznych.

Przetargi

Glinojeck: Roboty Remontowe przebudowy budynku świetlicy z garażem OSP w Ościsłowie: zgodnie z projektami architektoniczno budowlanym i instalacji elektrycznych. Numer ogłoszenia: 248403 - 2009; data zamieszczenia: 18.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty Remontowe przebudowy budynku świetlicy z garażem OSP w Ościsłowie: zgodnie z projektami architektoniczno budowlanym i instalacji elektrycznych. »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.624.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przetargi

Glinojeck: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.624.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Numer ogłoszenia: 217771 - 2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie...

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.624.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. »

Sprzedaż ruchomości-wyposażenia po byłym Zakładzie Krawieckim MAZ - PRO w Zalesiu gmina Glinojeck

Przetargi

O G Ł O S Z E N I E O D R U G I M P R Z E T A R G U na sprzedaż ruchomości - wyposażenia po byłym Zakładzie Krawieckim „ MAZ - PRO „ Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie...

czytaj więcej o Sprzedaż ruchomości-wyposażenia po byłym Zakładzie Krawieckim MAZ - PRO w Zalesiu gmina Glinojeck »

Sprzedaż działek pod budowę garaży w Glinojecku przy ulicy: Polnej i Południowej

Przetargi

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych obejmujących działki o Nr: 778/139 o powierzchni 21m2, 778/140 o powierzchni 20m2 i 778/142 o powierzchni 20m2...

czytaj więcej o Sprzedaż działek pod budowę garaży w Glinojecku przy ulicy: Polnej i Południowej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Glinojeck w okresie od 14.10.2009 do 13.10.2012

Przetargi

Glinojeck: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Glinojeck w okresie od 14.10.2009 do 13.10.2012 Numer ogłoszenia: 163501 - 2009; data zamieszczenia: 24.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:...

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Glinojeck w okresie od 14.10.2009 do 13.10.2012 »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogonowo

Przetargi

Glinojeck: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogonowo Numer ogłoszenia: 147187 - 2009; data zamieszczenia: 03.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogonowo »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Glinojeck

Przetargi

Glinojeck: Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Glinojeck Numer ogłoszenia: 147101 - 2009; data zamieszczenia: 03.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Glinojeck »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Dostawa(zakup) węgla kamiennego loco Kotłownia Glinojeck w sezonie grzewczym 2009/2010

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1.Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o ul. Ciechanowska 8b 06-450 Glinojeck 2.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP: TAK Numer: portal UZP 121185-2009...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Dostawa(zakup) węgla kamiennego loco Kotłownia Glinojeck w sezonie grzewczym 2009/2010 »

Sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej teren zabytkowego parku podworskiego w Luszewie gmina Glinojeck

Przetargi

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr działek: 340/2 i 536 o łącznej powierzchni 1,6096ha / Kw. Nr 2320 i Kw. Nr 22527 /, położonej w...

czytaj więcej o Sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej teren zabytkowego parku podworskiego w Luszewie gmina Glinojeck »

Realizacja: IDcom.pl