Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku
http://glinojeck.bipgmina.pl

Postępowanie: „Zakup środków trwałych i oprogramowania koniecznego do uruchomienia e-usług” w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck oraz w jednostkach podległych”

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup środków trwałych i oprogramowania koniecznego do uruchomienia e-usług” ogłoszonego w BZP pod numerem  661431-N-2018 z dnia 2018-12-13 r.

Załączniki:

Unieważnienie postępowania - ogłoszenie BZP [94.72 KB]
Unieważnienie postępowania [180.32 KB]
SIWZ po zmianie II [66.07 KB]
Zmiana SIWZ II [38.51 KB]
SIWZ po zmianie [66.03 KB]
Zmiana SIWZ [38.32 KB]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [66.22 KB]
Załączniki do SIWZ [70.35 KB]