Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku
http://glinojeck.bipgmina.pl

Postępowanie: pn.: „Połączenie jednostek podległych siecią” w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck oraz w jednostkach podległych”.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Połączenie jednostek podległych siecią” ogłoszonego w BZP pod numerem  661477-N-2018 z dnia 2018-12-13 r.

Załączniki:

Unieważnienie postępowania - ogłoszenie BZP [94.71 KB]
Unieważnienie postępowania [180.44 KB]
SIWZ po zmianie [65.21 KB]
Zmiana w SIWZ [38.54 KB]
Załączniki do SIWZ [51.41 KB]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [65.37 KB]