Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku
http://glinojeck.bipgmina.pl

POSTĘPOWANIE PN: „Zakup środków trwałych i oprogramowania koniecznego do uruchomienia e-usług” w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck oraz w jednostkach podległych”

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup środków trwałych i oprogramowania koniecznego do uruchomienia e-usług” ogłoszonego w BZP pod numerem 663851-N-2018 z dnia 2018-12-21 r.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [166.77 KB]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [66.32 KB]
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [70.35 KB]
zmiana ogłoszenie o zamówienia w BZP [64.52 KB]
modyfikacja SIWZ i załączników do SIWZ [203.76 KB]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji [66.38 KB]
Załączniki do SIWZ po modyfikacji [70.43 KB]
Informacja z otwarcia ofert [110.98 KB]
Informacja o wykluczeniu Wykonawcy i unieważnieniu postępowania [204.76 KB]
Ogłoszenie o unieważnienu postępowania BZP [94.07 KB]