Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Przetargi zobacz archiwum »

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych

                                                      

                                        O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku  ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych obejmujących działki Nr: 1321 i 1322/1 o powierzchni 882m2, 1319/2 i 1320 o powierzchni 931m2 / Kw. Nr 28473 /, położonych  w  Glinojecku przy  ulicy Leśnej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z możliwością lokalizacji nieuciążliwych funkcji usługowych /84/MN/, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Glinojeck.

Działki  te    w  pełni  uzbrojone.  Istnieje  możliwość  podłączenia  do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, linii energetycznej i  telefonicznej.

Ceny wywoławcze przedmiotowych nieruchomości gruntowych wynoszą:

-         dla  działek  o  Nr:  1321 i 1322/1  w wysokości:  17.510,00zł  brutto   / słownie: siedemnaście tysięcy pięćset dziesięć złotych łącznie z VAT /

-         dla  działek  o  Nr:  1319/2 i 1320   w wysokości: 18.450,00zł  brutto

               /słownie: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych łącznie z VAT/.

Powyższy przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2008 roku o  godz.  1000   w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Glinojeck  -  pokój  Nr 13. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w gotówce wadium    w wysokości: 10% ceny wywoławczej tj. 1.751,00zł, 1.845,00zł,  na rachunek Urzędu M. i G. Glinojeck Nr 24822900050000032420000001                    w Banku Spółdzielczym w Glinojecku, w terminie do dnia 08 września  2008 roku  / włącznie /.

Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać  w Urzędzie M. i G. Glinojeck, ulica Płocka 12 - pokój  Nr 19,  tel.  / 0-23 /  674 - 2803.

Burmistrz M. i G. Glinojeck zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu jedynie  z  uzasadnionej  przyczyny.

       

 

Dokument wytworzony przez: Komisja Przemysłu
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Kupniewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 sierpnia 2008 11:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3864
12 sierpnia 2008 11:40 Administrator - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl