Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Przetargi zobacz archiwum »

Unieważnienie przetargu: Dostawa (zakup) węgla kamiennego loco Kotłownia Glinojeck w sezonie grzewczym 2008/2009

                                                                                                         Glinojeck 20.10.2008r

 

 

 

 

L.dz. 1262./08

                                                                                         

 

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Glinojecku ul. Ciechanowska 8B 06-450 Glinojeck informuje, ze postępowanie o zamówienie publiczne p.n. Dostawa (zakup) węgla kamiennego loco Kotłownia Glinojeck w sezonie grzewczym 2008/2009 (ogłoszenie o zamówieniu B.Z.P.Nr 220480/08 z dn 19.09.2008) zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia z 2004 roku Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. Z 2007r.  Nr 223 poz. 1655z późniejszymi zmianami), cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przed otwarciem zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia:

Pakiet I – węgiel groszek 0325 klasa 27/05/05 – 380.000.00 zł netto + 22%VAT – kwota                      brutto 475.800,00 zł

Pakiet II – sortyment miał węglowy 32.1 kl. II – 260.000,00 zł netto + 22%VAT – kwota                       brutto 317.200,00zł

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 października 2008 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Makowski
Ilość wyświetleń: 4061
29 października 2008 12:01 Andrzej Makowski - Zmiana treści dokumnetu.
29 października 2008 12:00 Andrzej Makowski - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl