Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Przetargi zobacz archiwum »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Przebudowa drogi gminnej w m. Śródborze

Glinojeck 2008-11-14
DG.7041-4/07 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  1. Zamawiający:

Gmina Glinojeck

reprezentowana przez:

Burmistrza Miasta i Gminy

ul. Płocka 12

06-450 Glinojeck

 

  1. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP:

TAK

Numer: 236730-2008                                                                                 

Data: 22.10.2008

 

  1. Tryb i przedmiot zamówienia:

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

 

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śródborze”.

 

  1. Wybór oferty:     

Najkorzystniejsza cena

                               Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „Wapnopol”

  1.  Cena oferty:

Netto 68 528,75 zł

podatek VAT w wysokości 22 % tj. 15 076,33 zł

Brutto 83 605,08 zł

 

 

 

  1. Wykaz ofert i kryterium oceny:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kryterium oceny

Ocena (liczba pkt)

Łączna punktacja

Uzasadnienie

1

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Wapnopol Adam Nowakowski ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck

CENA (100)

100,00

300,00

Cena najniższa

-------------------- x 100

Cena badana

 

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: A Strzembeczny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2008 11:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Antoni Strzembeczny
Ilość wyświetleń: 4147
19 listopada 2008 11:02 Antoni Strzembeczny - Zmiana treści dokumnetu.
19 listopada 2008 11:01 Antoni Strzembeczny - Zmiana treści dokumnetu.
19 listopada 2008 11:00 Antoni Strzembeczny - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl