Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Przetargi zobacz archiwum »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-Budowa studni głębinowej zastępczej wraz z obudową, montażem pompy głębinowej oraz podłączeniem wodociągowym i elektrycznym do istniejącej S.U.W. oraz likwidacji studni nr 2A w Glinojecku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  1. Zamawiający:

Gmina Glinojeck

reprezentowana przez:

Burmistrza Miasta i Gminy

ul. Płocka 12

06-450 Glinojeck

 

  1. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP:

TAK

Numer: portal UZP 238472-2008

Data: 24.10.2008

 

  1. Tryb i przedmiot zamówienia:

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

 

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Budowa studni głębinowej zastępczej wraz z obudową, montażem pompy głębinowej oraz podłączeniem wodociągowym i elektrycznym do istniejącej S.U.W. oraz likwidacji studni nr 2A w Glinojecku.

 

  1. Wybór oferty:     

Najkorzystniejsza cena

 

„HYDROWIERT” Kirschke & Skowron Sp. J.

ul. 19 Stycznia 15

97-400 Bełchatów

 

      6.                                  Netto: 225678,56

podatek VAT w wysokości 22 % tj. 49649,28 zł

Brutto: 275327,84

 

  1.  Wykaz ofert i kryterium oceny:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kryterium oceny

Ocena (liczba pkt)

Łączna punktacja

Uzasadnienie

1

 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL – Olsztyn” w Dywitach Sp. z o. o.

11-001 Dywity

Ul. Spółdzielcza 23

Cena 100 % Wariant I + II

72,11

216,33

Cena najniższa

-------------------- x 100

Cena badana

2

Zakład Wiertniczy Marek Rybicki

ul. Wysockiego 9

96-300 Żyrardów

Cena 100 % Wariant I + II

74,60

223,80

Cena najniższa

-------------------- x 100

Cena badana

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2008 12:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Makowski
Ilość wyświetleń: 3730
09 grudnia 2008 12:15 Andrzej Makowski - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl