Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Informacje o Środowisku - Ekoportal zobacz archiwum »

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck  udostępnia publicznie dostępny wykaz danych [ PDWD ] o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wykaz PDWD stanowi zbiór kart informacyjnych, z których każda opisuje pojedynczy dokument, jego miejsce przechowywania oraz odniesienie do dokumentów z nim powiązanych.

Wyszukiwanie kart w Wykazie:

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urzad+Miasta+i+Gminy+Glinojeck

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2014 09:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Cezary Rzemieniewski
Ilość wyświetleń: 879
24 sierpnia 2018 15:36 Tomasz Lewandowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 sierpnia 2018 15:00 Tomasz Lewandowski - Opublikowanie dokumentu.
24 sierpnia 2018 15:00 Tomasz Lewandowski - Ukrycie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl