Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Wybory Samorządowe 2014 zobacz archiwum »

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie członkostwa w komisjach wyborczych

Warszawa, dnia 8 września 2014 r.    

     PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

  ZPOW-703-374/14

 

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że zgodnie z art. 153 § 1 Kodeksu wyborczego nie mogą być członkami komisji wyborczych kandydaci w wyborach, pełnomocnicy wyborczy, pełnomocnicy finansowi oraz mężowie zaufania.

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że oznacza to, iż:

1) kandydat na radnego gminy nie może być członkiem gminnej i obwodowej komisji wyborczej; może natomiast być członkiem powiatowej i wojewódzkiej komisji wyborczej;

2) kandydat na radnego powiatu nie może być członkiem powiatowej i obwodowej komisji wyborczej; może natomiast być członkiem gminnej i wojewódzkiej komisji wyborczej;

3) kandydat na radnego województwa nie może być członkiem wojewódzkiej i obwodowej komisji wyborczej; może natomiast być członkiem gminnej i powiatowej komisji wyborczej;

4) kandydat na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie może być członkiem gminnej i obwodowej komisji wyborczej w gminie, w której kandyduje; może natomiast być członkiem powiatowej i wojewódzkiej komisji wyborczej oraz gminnej i obwodowej komisji wyborczej w innej gminie niż kandyduje.

5) pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowi komitetu wyborczego nie może być członkiem terytorialnej i obwodowej komisji wyborczej na obszarze działania danego komitetu;

6) mąż zaufania nie może być członkiem terytorialnej i obwodowej komisji wyborczej;

7) osoba upoważniona do zgłaszania list kandydatów na radnych i/lub kandydatów na wójtów nie może być członkiem terytorialnej komisji wyborczej, do której upoważniona jest do zgłaszania kandydatów i członkiem obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości wskazanej wyżej komisji terytorialnej.

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie wyjaśnia, że we wskazanych wyżej przypadkach, kiedy dana osoba może wchodzić w skład komisji, musi ona spełniać również wszystkie wymogi wskazane w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przemysław Iwański
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2014 11:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Iwański
Ilość wyświetleń: 405
10 września 2014 11:42 Przemysław Iwański - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2014 11:42 Przemysław Iwański - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl