Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Rejestr zbiorów danych osobowych zobacz archiwum »

WNIOSKI O NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŻEŃSKIE

Nr zbioru: 68

Data wpisania zbioru:

Data ostatniej modyfikacji zbioru

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

1. Nazwa zbioru

WNIOSKI O NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŻEŃSKIE

2.Administrator danych:

Administrator:

Regon:

Miejscowość:

Ulica:

Województwo:

Gmina:

 

Gmina Glinojeck

130377882

Glinojeck

Płocka

mazowieckie

Glinojeck

 

 

 

Kod pocztowy:

Nr domu:

Powiat:

Poczta:

 

 

 

06-450

7

Ciechanowski

Glinojeck

3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:

4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:

administrator danych przewiduje powierzenie danych innemu podmiotowi

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących

przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450 z póź. zm.)

przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego

przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Glinojeck, które obchodzą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, zawód, numer telefonu

inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze:

 

9. Dane do zbioru będą zbierane:

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

10. Dane ze zbioru będą udostępniane:

 

11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystian Błaszkowski
Ilość wyświetleń: 392
11 maja 2016 14:00 Krystian Błaszkowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl