Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Archiwum - Komunikaty zobacz aktualne »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Przeznaczenie do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali.

Komunikaty

Glinojeck, dnia 19.01.2010r. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży na rzecz Najemców z Zasobu Mienia Komunalnego nieruchomości lokalowe obejmujące komunalne lokale mieszkalne, znajdujące się w Glinojecku przy ulicy: Polnej 2G m. 3 i Polnej...

czytaj więcej o Przeznaczenie do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali. »

O B W I E S Z C Z E N I E Przebudowa drogi gminnej w miejscowści Ogonowo gm. Glinojeck.

Komunikaty

Glinojeck dnia 28. 05.2009 r OŚ. 7624- 8/09 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz....

czytaj więcej o O B W I E S Z C Z E N I E Przebudowa drogi gminnej w miejscowści Ogonowo gm. Glinojeck. »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Przebudowa drogi powiatowej nr 3018 W Polesie-Luszewo Glinojeck w Km 2+923 - 3+953 na działce nr. 31 w obrębie Ogonowo gm. Glinojeck

Komunikaty

Glinojeck dnia 23. 12. 2008 r OŚ. 7624 – 11 /08 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Przebudowa drogi powiatowej nr 3018 W Polesie-Luszewo Glinojeck w Km 2+923 - 3+953 na działce nr. 31 w obrębie Ogonowo gm. Glinojeck »

PRZEZNACZENIE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W GLINOJECKU PRZY ULICY T. ZAŁĘSKIEGO

Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego nieruchomość gruntową oznaczoną Nr działek: 1422/12 i 1363/14 o łącznej powierzchni 103m2 / Kw. Nr 28473 /, położoną w Glinojecku przy ulicy Torfa Załęskiego, stanowiącą...

czytaj więcej o PRZEZNACZENIE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W GLINOJECKU PRZY ULICY T. ZAŁĘSKIEGO »

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży

Komunikaty

Glinojeck 2008.04.10. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego nieruchomości gruntowe obejmujące działki o Nr: 1311 i 1312/1 o powierzchni 794m2, 1312/2 i 1313/1 o powierzchni 845m2, 1313/2, 1314 i 1315/1 o powierzchni...

czytaj więcej o Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży »

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Komunikaty

Glinojeck dnia 11. 04.2008 r OŚ 7624- 5/2008 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku uprzejmie informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację, planowanego przez Gminę Glinojeck...

czytaj więcej o Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego »

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Komunikaty

Glinojeck dnia 11. 04.2008 r OŚ 7624- 5/2008 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku uprzejmie informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację, planowanego przez Gminę Glinojeck...

czytaj więcej o Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego »

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Komunikaty

Glinojeck dnia 11. 04.2008 r OŚ 7624- 4/2008 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku uprzejmie informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację, planowanego przez Gminę Glinojeck...

czytaj więcej o Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego »

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Komunikaty

Glinojeck dnia 09. 04.2008 r OŚ 7624- 1/2008 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku uprzejmie informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację, planowanego przez Gminę Glinojeck...

czytaj więcej o Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego »

Realizacja: IDcom.pl