Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Archiwum - Komunikaty zobacz aktualne »

Zawiadomienie Nr OŚ 7624/01-4/05

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 KPA
Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku
podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 4 października 2005r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych przewidzianego do realizacji w obrębie Kowalewko na działce nr 167 którego inwestorem będzie:

Cukrownia Glinojeck S.A. Zygmuntowo 38 06-450 Glinojeck.

W związku z powyższym informuję, że dla tego przedsięwzięcia wszczęto postępowanie w sprawie wydania w/w decyzji oraz postępowanie w sprawie raportu oddziaływania na środowisko oraz wniosek zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację
o środowisku i jego ochronie.

Zainteresowani w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości mogą zapoznać się z zamierzeniami w/w inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Glinojecku w godzinach urzędowania oraz składać na piśmie ewentualne wnioski i zastrzeżenia.


Otrzymują:

1. Inwestor
2. Właściciele sąsiednich nieruchomości wg wykazu
3. Urząd Miasta i Gminy Glinojeck – tablica ogłoszeń
4. Sołtys wsi Kowalewko-Szyjki – tablica ogłoszeń
5. Internet
6. a/a
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1672
05 marca 2008 00:34 Administrator - Utworzenie dokumentu
Realizacja: IDcom.pl